เรื่องที่ 9.2.3 ประโยชน์ของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เป็นแรงคู่ ที่เกิดขึ้นกับแรงทุกประเภท มันจึงถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลาย แรงที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ทำให้เราสามารถนำเอา แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยามาประยุกต์ใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ดังนี้                 1. การเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา คือ การออกแรงผลัก แรงดึงวัตถุ จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่กระทำนั้น วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เช่น การขว้างก้อนหิน การเตะลูกบอล การตีลูกเทนนิส การออกแรงดึง หรือผลัก

ภาพที่
9.14
การเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา